Publikace ke stažení

V knihovně v sekci ke stažení je nyní ke stažení nová publikace CRAA – Přehled právních norem a předpisů upravujících práce ve výškách a nad volnou hloubkou. K dispozici je ve dvou verzích:

Verze 1 – stránky za sebou
Stránky ve formátu A5 jdou za sebou od první po poslední. Tato verze je vhodná pro jednostranný nebo oboustranný tisk s boční vazbou (např. kroužkovou).

Verze 2 – brožura
Stránky ve formátu A5 jsou rozloženy jako brožura. Stačí zadat oboustranný tisk (případně nejprve vytisknou liché
stránky a na jejich zadní stany vytisknout ty sudé) a výsledné stránky A4 přehnout v půlce a prošít coby vazbu V1 (a nezapomenout oříznout přesahující části
vnitřních listů 😉 ).

Opakovací školení instruktorů prací ve výškách

Ve dnech 8. – 10- 12. 2017 proběhlo na Březině opakovací školení instruktorů prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Zúčastnilo se jej osm instruktorů CRAA, šest instruktor trenérů – lektorů a jeden profesní „zvědavec“.
Během přednášek proběhlo seznámení s novinkami v právních předpisech, technických normách, v oboru jako takovém; oživení si vědomostí a k prezentacím témat jednotlivých instruktorů. Standardy CRAA vyžadují provedení praktického výcviku včetně záchrany u všech kurzů, a proto všichni účastníci předvedli i své dovednosti. Závěr byl věnován ověření jejich znalostí.
craa01 craa02 craa03 craa04 craa05 craa06

Odborné posouzení systému ochrany proti pádu z výšky

Strojírenský podnik v Moravskoslezském kraji oslovil CRAA s žádostí o posouzení nově instalovaného systému ochrany osob proti pádu, bezpečnosti jeho užívání a přístupu ke strojním zařízením mostových jeřábů ve výrobních halách.
Instalované horizontální kotvicí vedení a pohyblivým připojovacím (kotevním) bodem mělo umožnit uživatelům bezpečný pohyb na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky tak, aby v případě pádu byl jejich pád bezpečně zachycen a rázová síla působící na jejich těla snížena na minimum.
Komise CRAA nainstalovaný systém posoudila s ohledem na platné právní a technické normy a provedla praktické zkoušky (zda v případě pádu nemůže dojít do kontaktu s technologickými zařízeními, zda v důsledku instalace nedošlo k zúžení přístupové a únikové cesty z kabiny jeřábu a další). S výsledkem posouzení seznámila zadavatele.

pos-01 pos-02 pos-03 pos-04 pos-05

Školení kynologických záchranářů

Koncem záři školili instruktoři CRAA členy Záchranné brigády kynologů Středočeského kraje v základech lanových technik v rozsahu nezbytném pro kynologické záchranáře. Výcvik byl zaměřen na samostatný pohyb po laně, transport psa a překonávání vertikál v rámci záchranného družstva.

kyno1 kyno2 kyno3

Školení zdravotnických záchranářů

Počátkem září pořádali instruktoři CRAA školení a výcvik práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou studenty programu Zdravotnický záchranář. V průběhu prvního dne z pětidenního zaměstnání se studenti seznámili s platnými právními předpisy, lezeckými technikami, věcnými a osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky, uzlováním a dalšími potřebnými informacemi. Zbytek byl věnován praktickému výcviku, během něhož si osvojili samostatný pohyb po laně, základní záchranné techniky, vyzkoušeli si i pokročili záchranné techniky a aplikovali své nabyté dovednosti v náročných podmínkách exponovaných vertikál.

craa-skola1 craa-skola2 craa-skola3